BRICS | Guvernanța globală trebuie să respecte interesele și preocupările legitime ale fiecărei țări

Guvernanța globală trebuie să se bazeze pe consultare și colaborare în beneficiul tuturor, respectând independența, suveranitatea, egalitatea, interesele și preocupările legitime ale fiecărei țări, pentru a face organizațiile multilaterale mai receptive, eficiente, transparente și credibile, se arată în Declarația de la Beijing a celui de-al 14-lea Summit BRICS, organizat în perioada 23-24 Iunie în sistem video-conferință, sub tema „Promovarea parteneriatului BRICS de înaltă calitate, accesul într-o nouă eră de dezvoltare globală”.

De asemenea, BRICS susține promovarea dialogului Rusia-Ucraina, susține un Afganistan pașnic, sigur și stabil, necesitatea rezolvării problemei nucleare iraniene prin mijloace diplomatice, iar cu privire la Peninsula Coreeană sunt sprijinite negocierile pentru a rezolva toate problemele, inclusiv denuclearizarea completă și menținerea păcii și stabilității în Asia de Nord-Est.

În mod repetat, în Declarația de la Beijing a BRICS apare necesitatea ca fiecare țară de fie lăsată să decidă potrivit propriilor interese, nevoi și condiții, atât în problemele economice și politice, cât și în cele care privesc mediul și tranziția enegetică.

Liderii celor cinci țări membre BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) au reafirmat angajamentul în fața multilateralismului, prin respectarea dreptului internațional, scopurilor și principiilor Cartei Națiunilor Unite, urmărind un sistem internațional în care statele suverane cooperează pentru menținerea păcii și securității, pentru promovarea dezvoltării durabile, promovarea și protecția democrației, drepturilor omului și libertăților fundamentale, promovând cooperării bazate pe spiritul respectului reciproc, justiției și egalității.

În acest sens, guvernanța globală trebuie să devină mai incluzivă, reprezentativă și participativă, pentru a facilita o participare mai mare și mai semnificativă a țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate, în special cele din Africa, la procesele și structurile globale de luare a deciziilor.

Țările BRICS susțin necesitatea cooperării pentru protejarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, în conformitate cu principiile egalității și respectului reciproc, continuând să trateze toate drepturile omului, inclusiv dreptul la dezvoltare, într-un mod echitabil și egal, neselectiv, nepolitizat și fără standarde duble.

Având în vedere situația economică dificilă globală, BRICS îndeamnă țările dezvoltate majore să adopte politici economice responsabile, gestionând efectele de propagare a politicilor, pentru a evita efectele severe asupra țărilor în curs de dezvoltare.
Pe acest fond, țările membre BRICS solicită membrilor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) să evite măsurile unilaterale și protecționiste care contravin spiritului și regulilor OMC, fiind subliniată prioritatea lansării procesului de selecție a membrilor Organului de Apel, pentru a se restabili mecanismul obligatoriu de soluționare a diferendelor multilaterale pe două niveluri.

Având experiența pandemiei Covid-19, țările BRICS susțin nevoia unei mai bune pregătiri pentru viitoarele urgențe de sănătate publică, consolidând schimburile și cooperarea în ceea ce privește alertele de urgență de sănătate publică, pregătirea și răspunsul pentru prevenirea pandemiei și cele mai bune practici în tratamentul medical. Pentru aceasta, a fost evidențiată lansarea Centrului de Cercetare și Dezvoltare a Vaccinurilor BRICS și Inițiativa privind consolidarea cooperării în materie de vaccinuri și construirea în comun a unei linii de apărare împotriva pandemiei.

În fața tensiunilor locale și regionale, țările membre BRICS susțin respectarea suveranității și integritatății teritoriale a tuturor statelor, exprimând angajamentul pentru soluționarea pașnică a diferențelor și disputelor dintre țări prin dialog și consultare, sprijinim toate eforturile care conduc la soluționarea pașnică a crizelor.

Astfel, în cadrul discuțiilor despre situația din Ucraina, BRICS susține discuțiile dintre Rusia și Ucraina, exprimă preocupări cu privire la situația umanitară, oferind asistență umanitară pe baza umanității, neutralității și imparțialității.

De asemenea, BRICS susține un Afganistan pașnic, sigur și stabil, subliniind totodată respectul pentru suveranitatea, independența, integritatea teritorială, unitatea națională și neamestecul în afacerile sale interne, în ceea ce privește Iranul a fost reiterată necesitatea rezolvării problemei nucleare prin mijloace pașnice și diplomatice, iar cu privire la Peninsula Coreeană sunt sprijinite negocierile pentru a rezolva toate problemele, inclusiv denuclearizarea completă și menținerea păcii și stabilității în Asia de Nord-Est. Nu în ultimul rând, BRICS reafirmă angajamentul pentru un Orient Mijlociu și Africa de Nord pașnice și prospere, landând un apel comunității internaționale pentru a sprijini eforturile care vizează stabilitatea și pacea în regiune.

BRICS solicită consolidarea sistemului de control al armelor, dezarmare și neproliferare, reafirmând angajamentul pentru o lume fără arme nucleare. De asemenea, se angajează să combată terorismul sub toate formele și manifestările, inclusiv mișcarea transfrontalieră a teroriștilor și rețelele de finanțare a terorismului, reiterând că terorismul nu ar trebui asociat cu nicio religie, naționalitate, civilizație sau grup etnic.

Pe de altă parte, țările BRICS exprimă îngrijorarea față de situația gravă a drogurilor la nivel global, susținând necesitatea combaterii traficului transnațional de droguri și promovarea guvernanței globale a drogurilor.

În timp ce susțține rolul fundamental al securității energetice în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, BRICS recunoaște că tranziția energetică a fiecărei țări este unică, în funcție de circumstanțele naționale, fiind subliniată importanța accesului universal la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă.

Legat de acest domeniu și de schimbările climatice, BRICS solicităm tuturor țărilor să adere la principiul responsabilităților comune, dar diferențiate, în funcție de circumstanțele naționale, fiind respinse barierele comerciale ecologice.

O îngrijorare deosebită este exprimată de BRICS cu privire la riscul și dilema etică legate de inteligența artificială (IA), cum ar fi confidențialitatea, manipularea, părtinirea, interacțiunea om-robot. În acest sens, țările BRICS vor derula studii comparative în vederea dezvoltării unei abordări comune de guvernanță privind utilizarea etică și responsabilă a inteligenței artificiale, susținând totodată dezvoltarea IA.

Nu în cele din urmă, BRICS exprimă sprijinul pentru Agenda 2063 a Uniunii Africane și pentru eforturile Africii de integrare prin dezvoltarea zonei de liber schimb continental african și a altor mijloace, pentru ca Africa să realizeze redresarea economică și dezvoltarea durabilă postpandemie.

De asemenea, BRICS urmărește procesul de extindere, pentru care sunt necesare clarificări ale principiilor, standardelor, criteriilor și procedurilor, următorul Summit al organizației urmând să fie organiat în 2023 de Africa de Sud.

Textul integral al Declarației BRICS de la Beijing AICI

Despre Dan Tomozei

gazetar din România
Acest articol a fost publicat în Analize - Comentarii, Asia, BRICS, China, Din arhive, Multilateralism ... în doi, Război în Ucraina, Rusia, Veşti din China. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.