China

Republica Populară China

Ministerul Afacerilor Externe din România a publicat un Ghid de călătorie pentru ţările din Asia. Datele despre China le găsiţi la paginile 18 – 21.

Republica Populară Chineză – China – este situată în Estul Asiei, pe malul vestic al Pacificului, având o suprafaţă de circa 9,6 milioane kmp. Este cea mai mare ţară din Asia ca suprafaţă şi a treia din lume după Rusia şi Canada.
Teritoriul Chinei se întinde de la Nord, de pe mijlociul Fluviului Heilongjiang (53,30° latitudine nordică) la Insula Zengmuansha din Arhipelagul Nansha în sud (4° latitudine nordică) şi de la Est, de la confluenţa Fluviului Heilongjiang cu Fluviul Wusulijiang (135,05° longititudine estică) la Podişul Pamir din vest (73,40° longitutine estică). Distanţa de la Est la Vest a teritoriului chinez depăşeşte 5.000 de km. Lungimea frontierelor Chinei însumează 22.800 km.
China se învecinează la Est cu R.P.D. Coreeană, la Nord cu Mongolia, la Nord-Est cu Rusia, la Nord-Vest cu Kazahstan, Kirghistan, Tadjikistan, la Vest şi Sud-Vest cu Afganistan, Pakistan, India, Nepal, Sikkim şi Bhutan, la Sud cu Myanmar, Laos şi Vietnam, iar la Est şi Sud-Est marea o desparte de R. Coreea, Japonia, Filipine, Brunei, Malaysia şi Indonezia.
Potrivit Constituţiei R.P.China, diviziunile teritorial-dministrative ale Chinei sunt: provincia, regiunile autonome şi municipii de subordonare centrală. Provinciile şi regiunile autonome au în subordine districte, judeţe, judeţe autonome şi oraşe. Judeţele, judeţele autonome şi oraşele au la rândul lor în subordine comune, comune de autonomie naţională şi orăşele. În regiunile, districtele şi judeţele autonome se aplică un regim de autonomie naţională. Conform constituţiei Chinei, în caz de nevoie, se pot crea regiuni administrative speciale, subordonate direct guvernului central. În momentul de faţă China este alcătuită din 34 de unităţi teritoriale administrative de nivel provincial, dintre care 4 municipii de subordonare centrală, 23 de provincii, 5 regiuni autonome şi 2 regiuni administrative speciale.

Planificarea familiala

China este ţara cu cea mai numeroasă populaţie din lume, având peste 1,3678 miliarde (decembrie 2014). Speranţa medie de viaţă a chinezilor este de 71,4 ani (bărbaţii – 69,63 ani, femeile – 73,33 ani).
Guvernul chinez a considerat planificarea familiei drept o politică fundamnetală de stat, adoptând metoda de îmbinare a îndrumării de stat cu acordul liber al cetăţenilor. Indrumarea de stat constă în elaborarea de către autorităţile centrale şi locale a măsurilor politice, a legilor şi a altor acte normative precum şi a planului de dezvoltare demografică vizînd să controleze creşterea populaţiei, să ridice calitatea populaţiei şi să perfecţioneze structura demografică prin acordarea familiilor de servicii de consultanţă şi îndrumare în ce priveşte sănătatea reproducerii,evitarea sarcinilor nedorite şi naşterea copiilor în condiţii optime. Acordul liber al cetăţenilor constă în planificarea în cadrul cuplurilor de soţi cu capacitate de reproducere în conformitate cu regulamentele şi actele normative ale statului, cu vârsta şi munca, condiţiile de sănătate şi economice ale familiei şi alegerea metodelor anticoncepţionale.
Actuala politică de planificare familială din China cuprinde în principal realizarea căsătoriilor şi naşterilor mai târziu, mai puţine naşteri dar mai sănătoase şi un singur copil la un cuplu de soţi. În regiunile rurale, familiile confruntate cu greutăţi pot să aibă după un interval de câţiva ani al doilea copil. În regiunile populate de minorităţi naţionale, politica este diferenţiată de la o minoritate la alta, în conformitate cu voinţa proprie a minorităţii, cu condiţiile concrete ale fiecărei minorităţi privind populaţia, resursele naturale, economia, cultura, datinile şi obiceiurile. De regulă, un cuplu de soţi pot avea al doilea copil. În unele regiuni este permis chiar al treilea copil. Pentru minorităţile ale cărei populaţie este prea mică, nu există limită de naşteri.
Din februarie 2014, autoritățile chineze au anunțat relaxarea politicilor de control ale nașterii, în condițiile în care va permite cuplurilor să aibă un al doilea copil, în cazul în care unul dintre părinți este unic copil.

Constituţia

Republica Populară Chineză este o ţară socialistă, cu dictatură popular-democratică, condusă de clasa muncitoare şi bazată pe alianţa dintre muncitori şi ţărani. Socialismul reprezintă sistemul de bază al ţării.
Actuala constituţie a R.P. China (a patra) a fost aprobată la cea de-a V-a sesiune a celei de-a V-a legislaturi a Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului şi a intrat în vigoare la 4 decembrie 1982. Aceasta a menţinut şi a dezvoltat principiile de bază cuprinse în varianta din 1954, a sintetizat experienţa acumulată în procesul de dezvoltare a socialismului din ţara noastră, a asimilat experienţa altor ţări, fiind o lege fundamentală cu specific chinez şi adaptabilă cerinţelor construcţiei de modernizare socialistă din ţara noastră. În constituţie sunt stipulate sistemul politic şi cel economic din ţara noastră, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor, structurile aparatului administrativ al statului şi atribuţiile acestora, obiectivele de perspectivă ale statului şi altele. Cele 4 principii, reforma şi deschiderea sunt considerate drept orientări de bază pentru poporul chinez. Se subliniază că nici o organizaţie sau persoană nu are voie să încalce prevederile constituţiei.

Adunarea Reprezentanţilor Poporului

Adunarea Reprezentanţilor Poporului reprezintă forma politică a statului chinez, formă organizatorică a dictaturii popular-democratice din ţara noastră. Spre deosebire de parlamentele din occident, Adunările Reprezentanţilor Poporului reprezintă organele puterii supreme. Cetăţenii chinezi care împlinesc 18 ani au dreptul de a alege şi de a fi aleşi. Componenţa adunărilor la nivelul comunal şi judeţean se determină prin alegeri cu vot direct, iar cele de la nivelul judeţean în sus – prin alegeri cu vot indirect. Adunarea Naţională este alcătuită din reprezentanţii aleşi de provinciile, regiunile autonome, municipiile cu subordonare centrală şi de armată. Adunările au un mandat de 5 ani şi anual se desfăşoară o sesiune plenară (în luna martie).

Sistemul cooperării multipartide şi al consultărilor politice

Sistemul cooperării multipartide şi al consultărilor politice, condus de Partidul Comunist Chinez , este sistemul politic de bază al Chinei.
Partidul Comunist este partidul de guvernământ, dar mai există 8 partide democratice. Acestea din urmă existau înainte de crearea Republicii Populare Chineze. Pe plan politic, ele sprijină conducerea Partidului Comunist Chinez, aceasta fiind opţiunea lor formată în decursul luptei comune şi al cooperării îndelungate cu Partidul Comunist. Toate partidele politice acţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei. Din punct de vedere organizatoric, partidele democratice din China sunt independente, se bucură de libertatea politică prevăzută de Constituţie, de independenţă organizatorică şi egalitatea în faţa legii. În cooperare cu partidele democratice, Partidul Comunist acţionează pe baza principiului: „Coexistenţă îndelungată, supraveghere reciprocă, sinceritate şi încredere, împărtăşirea în comun atât a bucuriilor, cât şi a necazurilor”.
Partidele democratice din China nu sunt de opoziţie, ci participă la luarea deciziilor. Ele sunt consultate pentru elaborarea politicilor de importanţă majoră, stabilirea candidaţilor la funcţiile importante şi participă la gestionarea problemelor importante ale statului, la elaborarea şi implementarea politicilor şi a legilor.

Forme ale cooperării multipartide şi ale consultărilor politice

Conferinţa Consultativă Politică Populară – este forul unde sunt consultate diferitele partide politice, organizaţii populare şi reprezentanţi ai diferitelor cercuri.
Mesele rotunde – sunt organizate de către Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez şi comitetele de partid ale autorităţilor locale, la care sunt invitaţi reprezentanţi ai partidelor democratice şi ai persoanelor fără de partid.

Organele de stat

Organele de stat ale R.P. China sunt: Adunarea Naţională a Reprezentanţilor Poporului din China, Conferinţa Consultativă Politică Populară din China, Consiliul de stat şi organismele subordonate, Comisia Militară Centrală, Tribunalul Popular şi Procuratura Populară.

Partide politice în R.P. China

Partidul Comunist Chinez – este echipa-pionier a clasei muncitoreşti chineze, ca şi a poporului şi naţiunii chineze, fiind conducerea-nucleu a cauzei socialiste cu specific chinezesc. El reprezintă cerinţele de dezvoltare ale avansatei forţe de producţie din China, direcţia de evoluţie a culturii avansate din China şi interesele fundamentale ale celor mai largi mase populare din China. Idealul suprem şi ţelul final ale Partidului Comunist Chinez le constituie realizarea comunismului. În statutul de partid se prevede: P. C. Chinez are drept călăuză de acţiune marxism-leninismul, ideologia lui Mao Zedong, teoria lui Deng Xiaoping şi importantul concept de „triplă reprezentare”. Partidul Comunist Chinez s-a înfiinţat în iulie 1921.
După încheierea în linii generale, în 1956, a transformării sistemului de proprietate privată asupra mijloacelor de producţie, din cauza experienţei insuficiente, P. C. Chinez a făcut unele greşeli în procesul de conducere a cauzei de edificare a socialismului; între 1966 şi 1976 a comis şi o greşeală gravă, care a durat o perioadă lungă şi a influenţat toate domeniile, respectiv „Revoluţia culturală”. În octombrie 1976, s-a încheiat „Revoluţia culturală”, China intrând într-o nouă perioadă de dezvoltare istorică.
Partidul Comunist Chinez are peste 87,79 milioane membri (decembrie 2014). Actualul secretar general al partidului este Hu Jintao, preşedintele R. P. China.

În China, în afară de P.C.Chinez, mai există 8 partide supranumite partidele democratice.

Comitetul Revoluţionar al Guomindanului Chinez, Liga Democratică din China, Asociaţia pentru Construcţia Democratică a Chinei, Societatea pentru Promovarea Democraţiei din China, Partidul Democratic al Ţăranilor şi Muncitorilor din China, Partidul Zhi Gong din China, Societatea Jiu San, Liga pentru Autoguvernarea Democratică a Taiwanului.
Majoritatea acestora s-au format şi s-au dezvoltat în timpul războiului de rezistenţă împotriva agresiunii japoneze şi al războiului de eliberare naţională. Diferitele partide democratice nu sunt partide nici de guvernământ, nici de opoziţie, ci partide participante la gestionarea problemelor ţării.

Comitetul Revoluţionar al Guomindangului Chinez – cu numele prescurtat Minge, înfiinţat oficial la 1 ianuarie 1948, a fost creat de fracţiunea democratică a Partidului Naţional Guomindang şi de alte personalităţi democrate patriotice. Acest partid are aproape 65.000 de membri. Actualul preşedinte al comitetului central al acestuia este He Luli.

Liga Democratică din China – cu numele prescurtat Minmeng, s-a înfiinţat în martie 1941. Numită iniţial „Liga Grupărilor Politice Democrate din China”, acest partid s-a reorganizat în 1944 şi şi-a schimbat numele în „Liga Democratică din China”. Membrii săi sunt în principal intelectuali care lucrează în domeniul cultural şi al învăţământului. Are 156.000 de membri. Actualul preşedinte al comitetului central al acesteia este Ding Shisun.

Asociaţia pentru Construcţia Democratică a Chinei – cu denumirea prescurtată Minjian, s-a înfiinţat în decembrie 1945. Membrii acesteia sunt în principal industriaşii şi oamenii de afaceri naţionali patrioţi, precum şi intelectualii care au legătură cu ei. Are 85.000 de membri. Actualul preşedinte al comitetului central al acesteia este Cheng Siwei.

Societatea pentru Promovarea Democraţiei din China – cu denumirea prescurtată Minjin, s-a înfiinţat în decembrie 1945. Membrii acesteia sunt în principal intelectuali de nivel înalt şi mediu care activează în domeniile învăţământului, cultural, editorial, ştiinţific şi altele. Are 81.000 de membri. Actualul preşedinte al comitetului central al acesteia este Xu Jialu.

Partidul Democratic al Ţăranilor şi Muncitorilor din China – cu numele prescurtat Partidul Ţărănesc-Muncitoresc, s-a înfiinţat în august 1930. Membrii acestuia sunt în principal intelectuali de nivel mediu şi superior din domeniile medico-sanitar, tehnico-ştiinţific, cultural şi al învăţământului. Are peste 80.000 de membri. Actualul preşedinte al comitetului central al acestuia este Jiang Zhenghua.

Partidul Zhi Gong din China – prescurtat Partidul Zhigong, s-a înfiinţat în octombrie 1925. Este un partid democratic ai cărui membri sunt cu precădere persoane de origine chineză reîntoarse în ţară şi membrii de familie ai acestora. Are peste 20.000 de membri. Actualul preşedinte al comitetului central al acestuia este Luo Haocai.

Societatea Jiu San – S-a înfiinţat în mai 1946. Membrii săi sunt în principal intelectuali de nivel mediu şi superior din sectoarele tehnico-ştiinţific, cultural, al învăţământului şi medico-sanitar. Are peste 80.000 de membri. Actualul preşedinte al comitetului central al acesteia este Han Qide.

Liga pentru Autoguvernarea Democratică a Taiwanului – cu denumirea prescurtată Liga Taiwaneză, s-a înfiinţat în noiembrie 1947. Este o alianţă politică formată din personalităţi provenite din provincia Taiwan care se stabilesc în partea continentală a Chinei. Are peste 1.800 de membri. Actualul preşedinte al comitetului central al acesteia este Zhang Kehui.

Sursa: Radio China Internaţional

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.