CONGRESUL 20 PCC | Xi Jinping: China poate înregistra „noi miracole, chiar mai mari”

Partidul Comunist Chinez (PCC) este pe deplin încrezător și capabil “să creeze noi miracole și chiar mai mari în noua eră”, a declarat Secretarul General al PCC, Xi Jinping, la finalul celui de-al 20-lea Congres Național al partidului, încheiat sâmbătă, în fața a 2.338 de delegați și invitați prezenți la sesiunea de închidere a congresului organizat timp de o săptămână, la Marea Sală a Poporului din Beijing.

În ultima zi a Concresului PCC au fost aleși cei 205 membri ai noului Comitet Central și cei 171 de membri supleanți, dar și noua Comisie Centrală pentru Inspecția Disciplinară (CCID), formată din 133 de membri.

Congresul a subliniat poziția centrală a lui Xi Jinping, în CC al PCC și rolul călăuzitor al Gândirii Xi Jinping asupra socialismului cu caracteristici chineze în noua eră, întinerirea națiunii chineze fiind considerată „un curs istoric ireversibil”.

Dacă în Raportul CCID a fost subliniată necesitatea transformării partidului în procsul de transformare socială și îmbunătățirea conduitei, integrității, luptei permanente împotriva corupției, pentru a impune o atitudine sobră în rândul membrilor, modificarea Statutului PCC vizează adoptarea inovațiilor teoretice, practice și instituționale ale PCC în doctrina politică, prin adăugarea “Gândirii Xi Jinping” în cadrul socialismului cu caracteristici chineze în noua eră.

Noul statut al PCC stabilește direcțiile clare pentru susținerea și consolidarea conducerii partidului, pentru promovarea autoguvernării depline și riguroase a partidului, pentru continuarea și îmbunătățirea construirii și auto-reformării partidului.

De asemenea, în noul statut al PCC au fost adăugate amendamente care privesc realizarea obiectivului de prosperitate comună pentru toți, urmărirea dezvoltării de înaltă calitate, dezvoltarea unei democrații mai largi, mai complete și mai robuste, creșterea forțelor armate la standarde de clasă mondială, punerea în aplicare cu hotărâre a politicii de “o țară, două sisteme”, dar și respingerea fermă și descurajarea celor care doresc independența Taiwanului.

Valorile comune ale umanității, privind pacea, dezvoltarea, echitatea, justiția, democrația și libertatea au fost, de asemenea, incluse în noul statut PCC.

Privind noul Comitetul Central PCC, Xi Jinping a declarat că va fi cu siguranță capabil să își asume misiunea istorică de a reuni și de a conduce întregul partid și poporul chinez în procesul de transformare a Chinei într-o țară socialistă modernă din toate punctele de vedere, pentru realizarea misiunii de întineririre națională.

Pentru acasta, Xi a cerult delegaților să țină cont cu fermitate de aspirația inițială și de misiunea fondatoare a PCC, anume că această țară este a poporului său, iar poporul este țara.

“Suntem pe deplin încrezători și capabili să creăm miracole noi și chiar mai mari în noua călătorie a noii ere – miracole care vor uimi lumea. Trebuie să rămânem încrezători în istoria noastră, să dăm dovadă de o inițiativă istorică mai mare și să avem curajul să luptăm și să ne străduim să câștigăm”, a declarat Xi, îndemnând toți membrii PCC să rămână uniți, promovând socialismul cu caracteristici chineze.

Rezoluția celui de-al 19-lea raport al CC PCC

Cel de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez (PCC) a aprobat, sâmbătă (22 Octombrie 2022) raportul celui de-al 19-lea Comitet Central al PCC, document în care a fost reafirmat socialismul cu caracteristici chineze, marxism-leninismul, Gândirea Mao Zedong, Teoria Deng Xiaoping, Teoria celor trei reprezintă, perspectivele științifice privind dezvoltarea, la care a fost adăugată Gândirea Xi Jinping asupra socialismului cu caracteristici chineze în noua eră.

Congresul a stabilit planuri strategice pentru transformarea Chinei într-o țară socialistă modernă din toate punctele de vedere, pentru promovarea marii întineriri a națiunii chineze pe toate planurile, fiind  stabilite Planul integrat în cinci domenii și Strategia cuprinzătoare pe patru direcții, pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv centenar (2049)* în noua eră.

* Al doilea obiectiv centenar vizează aducerea Produsului Intern Brut chinez pe cap de locuitor până la nivelul țărilor moderat-dezvoltate și asigurarea modernizării ţării odată cu marcarea centenarului Republicii Populare Chineze (2049).

Pe de altă parte, Congresul a subliniat poziția centrală a Secretarului general Xi Jinping în cadrul CC al PCC, dar și aplicarea pe deplin a Gândirii Xi Jinping privind socialismul cu caracteristici chineze pentru o nouă eră, câtă vreme PCC urmărește o dezvoltare durabilă pentru națiunea chineză, odată cu promovarea unor păcii și dezvoltării pentru umanitate.

În Rezoluția Concgresului PCC se subliniază că toți membri partidului trebuie să rămână “mereu modești, prudenți și muncitori, să aibă curajul și capacitatea de a continua lupta, să rămână încrezători în istoria noastră, să manifestăm o inițiativă istorică, pentru promvoarea socialismului cu caracteristici chineze în noua eră”.

Apoi, în document este subliniat că în ultimii cinci ani, PCC a rămas fidel principiului general de a urmări progresul, asigurând în același timp stabilitatea, o mare din energie fiind dedicată finalizării construirii unei societăți moderat prospere din toate punctele de vedere, promovării unei dezvoltării de înaltă calitate, dar și pentru a crea un nou model de dezvoltare.
De asemenea, au fost alocate energii și resurse pentru modernizarea apărării naționale și a forțelor armate, a fost restabilită ordinea în Hong Kong, s-a acționat cu fermitate împotriva separatismului și interferențelor externe, promovând o diplomație cu caracteristici chineze.

În ultimii cinci ani, PCC a reușit să coordoneze China reușind eradicarea sărăciei absolute, potrivit primului obiectiv centenar (2021)*, fiind construită o societate moderat prosperă din toate punctele de vedere, toate acestea fiind consemnate nu doar în istoria națiunii chineze, dar vor influența profund întreaga lume.

* Primul obiectiv centenar vizează transformarea Chinei într-o societate moderat-prosperă, cu beneficii pe care să le resimtă cei peste 1,4 miliarde de locuitori la momentul aniversării centenarului PCC (2021).

Rezoluția subliniază și “marea transformare din ultimii zece ani a noii ere (perioadă suprapusă pe durata primelor două mandate ale lui Xi Jinping – n.m.), care marchează o piatră de hotar în istoria PCC, a RP Chineze, în procesul de reformă și deschidere, în dezvoltarea socialismului și națiunii chineze, PCC devenind mai puternic prin temperarea revoluției.

“Marxismul este ideologia călăuzitoare fundamentală pe care se întemeiază și prosperă PCC și China, succesul național fiind partidului și socialismului cu caracteristici chineze, fapt care arată că marxismul funcționează, în special atunci când este adaptat contextului chinez și nevoilor vremurilor noastre”, se arată în document.

Gândirea Xi Jinping a socialismului cu caracteristici chineze include zece afirmații considerate principale elemente ale noii teorii. De asemenea, sunt evidențiate 14 angajamente și 13 domenii de acțiune, toate trebuind să fie respectate, aplicate și dezvoltate pe termen lung.

Relevant pentru a înțelege gândirea și viziunea PCC din prezent și pentru viitor, este următorul citat al Rezoluției, în care sunt evidențiate, tradiția și cultura Chinei, angrenate în noua teorie de politică internă și externă:

Numai prin integrarea principiilor de bază ale marxismului cu realitățile specifice chinei și cultura tradițională profundă și numai prin aplicarea materialismului dialectic și istoric putem oferi răspunsuri corecte la întrebările majore prezentate de vremuri și descoperite prin practică și ne putem asigura că marxismul își păstrează întotdeauna vigoarea și vitalitatea. Pentru a continua să avansăm inovația teoretică pe baza experienței practice, trebuie, în primul rând, să dobândim o bună cunoaștere a viziunii asupra lumii și a metodologiei Gândirii Xi Jinping asupra socialismului cu caracteristici chineze pentru o nouă eră (…). Trebuie să punem poporul pe primul loc, să menținem încrederea în sine și să stăm pe propriile picioare, să se adopte o abordare orientată spre probleme, să se aplice gândirea sistemelor și să fie menținută o viziune globală (…) a contextului chinez și nevoilor vremurilor noastre”.

Pe această teorie, PCC susține că poate fi realizat al doilea obiectiv centenar acela de a transforma China într-o mare țară socialistă modernă din toate punctele de vedere, în cadrul unui proces care îmbină elemente care sunt comune proceselor de modernizare a tuturor țărilor, dar care include caracteristici unice pentru contextul chinez: modernizarea unei populații uriașe, asigurarea prosperității comune pentru toți, progresul material și cultural-etic, armonia umanitate-natură și dezvoltarea pașnică.

Pentru modernizarea societății chineze, PCC susține ca esențiale: susținerea conducerii PCC și a socialismului cu caracteristici chineze, dezvoltarea de înaltă calitate, dezvoltarea democrației oamenilor din întregul proces decizional, îmbogățirea vieții culturale a oamenilor, asigurarea prosperității comune pentru toți, promovarea armoniei umanitate-natură, construirea unei comunități umane cu un viitor comun și crearea unei noi forme de avansare umană.

Mai mult, Congresul a adoptat un plan strategic în două etape, pentru a asigura transformarea Chinei într-o mare țară socialistă modernă din toate punctele de vedere: (1) realizarea modernizării socialiste până în 2035; (2) transformarea Chinei într-o mare țară socialistă modernă, prosperă, puternică, democratică, avansată din punct de vedere cultural, armonioasă și frumoasă, din 2035, până la mijlocul secolui XXI.

Pentru cele două etape, următorii cinci ani sunt considerați cruciali, în condițiile în care, principalele obiective pentru actuala perioadă vizează opt direcții: (1) realizarea de progrese în promovarea dezvoltării economice, științei și tehnologiei, odată cu înregistrarea de progrese majore în crearea unui nou model de dezvoltare și construirea unei economii modernizate; (2) continuarea reformei și deschiderii, modernizarea sistemului și capacității de guvernanță a Chinei, îmbunătățirea economiei de piață socialiste; (3) consolidarea instituțiilor, standardelor și procedurilor democrației populare odată cu îmbunătățirea sistemului de stat de drept socialist cu caracteristici chineze; (4) îmbogățirea vieții intelectuale și culturale a poporului, consolidarea coeziunii națiunii chineze și culturii chineze; (5) asigurarea unor venituri personale în creștere, în pas cu creșterea economică și productivității, asigurarea accesului mult mai echitabil la serviciile publice de bază și dezvoltarea unui sistem de securitate socială mai bun, pe mai multe niveluri; (6) îmbunătățirea substanțială a mediului de viață urban și rural, în vederea realizării inițiativei “China frumoasă”; (7) consolidarea securității naționale, îndeplinirea obiectivelor care vizează centenarul Armatei Populare de Eliberare (2027), simultan cu procesul de construire a unei Chine pașnice; (8) creșterea poziției și influenței internaționale a Chinei, care să permită Chinei să joace un rol mai important în guvernanța globală.

Congresul PCC a acordat o atenție deosebită revigorării Chinei prin știință și educație, fiind susținut că “doar prin dezvoltarea unei forțe de muncă puternice, poate fi realizată modernizare, încrederea în sine și puterea Chinei în știință și tehnologie, pentru a fi pionieri și pentru a propulsa dezvoltarea”.

Alături de promovarea democrației consultative, de la nivel primar, PCC susțien necesitatea guvernanței bazată pe lege și promovarea statului de drept în China, în cadrul sistemului juridic socialist cu caracteristici chineze, având ca bază Constituția.

Securitatea națională și stabilitatea socială

PCC privește securitatea națională ca o piatra de temelie în procesul de întinerire națională, în timp ce stabilitatea socială este o condiție prealabilă pentru construirea unei Chine puternice și prospere. Pentru aceasta, va fi urmărită o abordare holistică a securității naționale, în toate domeniile și activitățile partidului și țării. Odată cu îmbunătățirea sistemul național de securitate, va fi consolidată capacitatea de protejare a securității naționale, guvernanței în siguranța publică, va fi îmbunătățit sistemul de guvernanță socială, astfel încât să fie asigurate securitatea națională și stabilitatea socială.

Legat de acest domeniu, dezvoltarea mai rapidă a forțelor armate ale Chinei la standarde de clasă mondială reprezintă o sarcină strategică pentru construirea unei țări socialiste moderne din toate punctele de vedere. Consolidarea armatei prin aplicarea strategiei militare pentru noua eră se va realiza prin menținerea conducerii absolute a PCC asupra forțelor armate ale poporului, prin creșterea loialității politice în armată, prin aplicarea reformi, științei și tehnologiei, prin instruirea personalului și conducere în conformitate cu legea.

Armata Chinei va trebui să crească nivelul de pregătire de luptă și să își consolideze capacitățile militare, să continue dezvoltarea integrată prin mecanizare, informatizare și aplicarea tehnologiilor inteligente, prin consolidarea capacităților strategice care privesc apărarea suveranității, securității și intereselor de dezvoltare ale Chinei, toate forțele armate ale țării trebuid să își îndeplinească, în mod eficient, misiunile și sarcinile în noua eră.

Alături de promovarea politicii “o țară, două sisteme”, care privesc prosperitatea și stabilitatea în Hong Kong și Macao, după întoarcerea la patria-mamă, China susține principiul “existenței unei singure China” și Consensul din 1992, ca singurele variante pentru soluționarea problemei Taiwan în noua eră. PCC urmărește reunificarea, menținerea inițiativei și capacitatea de a orienta relațiile dintre cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan.

În cadul relațiilor externe, China rămâne fermă în urmărirea unei politici externe independente, de pace, promovând cele cinci principii ale coexistenței pașnice, în urmărirea prieteniei și cooperării cu alte țări.

Modificarea Statutului PCC

Nu în ultimul rând, în cadrul celui de-al 20-lea Congres Național al PCC a fost adoptată o rezoluție prin care a fost revizuit Statutul PCC.

Adoptată în unanimitate, în rezoluție se subliniază adaptarea marxismului la contextul chinezesc și necesităție vremurilor, adaugă “Gândirea Xi Jinping” privind socialismul cu caracteristici chineze pentru o nouă eră, teorie “adaptată Secolului 21” și care “întruchipează cea mai bună cultură și etos chinezesc din actuala epocă”.

Congresul a adăugat la Statutul partidului o declarație privind continuarea spiritului de luptă și construirea capacității de luptă, adaugă declarații privind: (1) realizarea treptată a obiectivului de prosperitate comună pentru toți; (2) înțelegerea exactă a noii etape de dezvoltare; (3) aplicarea unei noi filozofii de dezvoltare inovatoare, coordonată, ecologică, deschisă și comună; (4) accelerarea eforturilor de promovare a unui nou model de dezvoltare axat pe economia internă și care prezintă o interacțiune pozitivă între fluxurile economice interne și cele internaționale; (5) urmărirea unei dezvoltări de înaltă calitate; (6) asigurarea unui loc deplin specialiștilor ca resursă primară; (7) asigurarea unei dezvoltări mai bune și mai eficiente, echitabile, durabile și sigure a economiei.

Potrivit documentelor oficiale, noile adăugiri vor stimula membrii PCC să susțină eforturile de reformă, dar va asigura și că “PCC devine mai puternic, prin temperarea revoluționară, rămânând nucleul puternic de conducere în cauza socialismului cu caracteristici chineze”.

Odată incluse în Statutul PCC, toți membrii de partid vor avea obligația de a studia istoria partidului, să își consolideze integritatea politică, să facă eforturi pentru a gândi în termeni de imagine de ansamblu, să urmeze conducerea centrală a partidului, să rămână încrezători în calea, teoria, sistemul și cultura socialismului cu caracteristici chineze, și să susțină poziția de bază centrală a Secretarului general Xi Jinping în cadrul conducerii centralizate și unificate, câtă vreme la intrarea în noua eră, PCC și China s-au confruntat cu “o situație de o complexitate de neegalat, o luptă de o gravitate fără egal și sarcini cu dificultăți fără egal în promovarea reformei, dezvoltării și stabilității”.

Despre Dan Tomozei

gazetar din România
Acest articol a fost publicat în Analize - Comentarii, China, Congresul 20 PCC, Înţelege China, Multilateralism ... în doi, Problema Taiwan, Veşti din China. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.