INTERVIU – România, o destinaţie importantă a investitorilor chinezi în Europa Centrală şi de Est

Menţinerea şi dezvoltarea unei relaţii sănătoase, stabile şi pe termen lung între China şi Europa este o politică esenţială a diplomaţiei chineze, iar acest lucru nu se va modifica, afirmă E.S. Huo Yuzhen, ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, într-un interviu acordat AGERPRES. Diplomatul chinez subliniază că România este una dintre cele mai importante destinaţii ale investitorilor chinezi în Europa Centrală şi de Est, firmele chineze fiind dornice să pătrundă pe piaţa românească, să investească şi să desfăşoare activităţi economice în ţara noastră, în industriile tradiţionale şi în domeniile de marcă precum oenologia, apicultura, metalurgia, chimia, energia solară şi eoliană, prelucrarea lemnului şi software-ul.

Doamnă ambasador, cum evaluează China relaţiile cu România, atât în planul politic, cât şi în cel al afacerilor? Dar în plan cultural?
De la învestirea mea ca ambasador în România în urmă cu nouă luni, am cunoscut mulţi oameni, am legat multe prietenii frumoase şi am vizitat multe locuri; toate acestea m-au făcut să trăiesc puternic sentimentul adânc şi sincer al prieteniei tradiţionale dintre ţările şi popoarele noastre. În cei 63 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice, prin efortul comun al guvernelor şi popoarelor noastre, relaţiile bilaterale dintre China şi România au cunoscut o evoluţie stabilă. În plus, încrederea politică reciprocă s-a plasat la un nivel înalt, iar cooperarea din domeniile economiei, comerţului, culturii, ştiinţei şi educaţiei s-a lărgit continuu. Investiţiile chineze în România au atins valoarea de 400 de milioane USD. Anul trecut, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu China s-a ridicat la 4,4 miliarde USD, înregistrând o creştere de 17% faţă de anul precedent. În primele şase luni ale acestui an, schimburile comerciale dintre China şi România au fost de 1,83 miliarde de dolari, în scădere uşoară comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Recent, domnul Mihai Alexandru Voicu – ministrul delegat pentru Mediul de Afaceri din România şi coordonator pentru România în cadrul programului de cooperare China – Europa Centrală şi de Est a participat la Beijing la Conferinţa inaugurală a Secretariatului pentru Cooperarea dintre China şi ţările Europei Centrale şi de Est şi la prima Reuniune a coordonatorilor naţionali ai acestor state. Cu acest prilej, au fost semnate un „Acord de cooperare compania Huawei şi China Development Bank cu Transelectrica SA” şi un „Memorandum de colaborare WIMAX compania Huawei şi China Eximbank cu societatea 2K Telecom”. De asemenea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Daniel Constantin, s-a deplasat recent în China şi a luat parte la cea de-a şaptea ediţie a Forumului pentru Comerţ Agricol şi Cooperare Economică dintre China şi ţările Europei Centrale şi de Est.
Relaţiile directe la nivel local dintre China şi România sunt de asemenea puternice, existând în prezent un număr de 26 de judeţe şi oraşe înfrăţite. Institutele Confucius înfiinţate în România, care deschid o punte directă către China tuturor celor interesaţi de această ţară şi de limba sa, se bucură de un real succes. Cooperarea pragmatică bilaterală reciproc avantajoasă din toate domeniile de activitate dintre China şi România a adus avantaje importante celor două popoare, a contribuit în mod susţinut la consolidarea şi la dezvoltarea amplă a prieteniei sino-române, ceea ce mă îndreptăţeşte să privesc cu deplină încredere evoluţia viitoare a relaţiilor de prietenie şi cooperare dintre ţările noastre.

China a înfiinţat recent un secretariat special, la Beijing, pentru a întări cooperarea cu ţările din Europa Centrală şi de Est. Care sunt proiectele pe termen scurt, mediu şi lung ale Chinei în ceea ce priveşte impulsionarea cooperării între China şi ţările din această regiune?
În luna aprilie a acestui an premierul chinez Wen Jiabao s-a întâlnit la Varşovia cu omologii săi din ţările Europei Centrale şi de Est şi a declarat „Programul în 12 puncte privind promovarea prieteniei şi colaborării dintre China şi ţările Europei Centrale şi de Est”, care prevede, printre altele, înfiinţarea unui Secretariat pentru Cooperarea dintre China şi ţările din zona amintită, înfiinţarea unei linii de credit de 10 miliarde USD, constituirea unui fond de 500 milioane USD pentru investiţii în regiune, trimiterea în ţările Europei Centrale şi de Est a „unei delegaţii pentru promovarea investiţiilor şi comerţului”, crearea în comun a unor „parcuri de dezvoltare economică şi tehnologică”, înfiinţarea unui „Comitet consultativ de experţi China – Europa Centrală şi de Est pentru construirea de reţele rutiere”, organizarea unui „Forum privind cooperarea culturală China – Europa Centrală şi de Est”, acordarea unui număr de 5.000 de burse de studiu în cele 16 ţări din spaţiul Europei Centrale şi de Est, înfiinţarea unei „Ligi pentru promovarea turismului China – Europa Centrală şi de Est”, construirea unui fond pentru studierea relaţiilor China – Europa Centrală şi de Est şi organizarea „Forumului tinerilor politicieni din China şi din ţările Europei Centrale şi de Est”.
Convocarea la Beijing, în data de 6 septembrie, a lucrărilor Secretariatului pentru Cooperarea dintre China şi ţările Europei Centrale şi de Est şi a primei Reuniuni a grupului de coordonatori naţionali contribuie la implementarea rezultatelor obţinute în cadrul Summitului China – Europa Centrală şi de Est de la Varşovia. La invitaţia ministrului adjunct al Afacerilor Externe din China şi secretar general al Secretariatului pentru Cooperarea dintre China şi ţările Europei Centrale şi de Est, domnul Song Tao, coordonatorii naţionali şi reprezentanţii celor 16 state, printre care şi ministrul delegat al României, domnul Mihai Voicu, au participat la eveniment, unde au avut întâlniri cu premierul chinez, domnul Wen Jiabao. Înfiinţarea unui Secretariat a fost primul dintre cele 12 puncte program ale măsurilor de cooperare, iar sediul său a fost stabilit în cadrul Ministerului de Externe de la Beijing. Secretariatul este o instituţie special creată de partea chineză în vederea promovării cooperării dintre China şi ţările spaţiului central şi est-european, propunându-şi ca prin intermediul coordonării interne şi externe să impulsioneze aplicarea prevederilor adoptate în cadrul Summitului China – Europa Centrală şi de Est, dar, în acelaşi timp, şi să elaboreze noi măsuri operative de cooperare, să răspundă cerinţelor de redistribuire a resurselor şi, nu în ultimul rând, să se constituie drept o punte şi o verigă importantă a stimulării colaborărilor. Înfiinţarea Secretariatului pentru Cooperarea dintre China şi ţările Europei Centrale şi de Est şi convocarea primei Reuniuni a grupului de coordonatori naţionali marchează cel dintâi pas al creării reţelei de colaborare şi un impuls puternic în vederea punerii în practică a măsurilor de cooperare iniţiate de partea chineză, dar şi trecerea într-o nouă etapă de dezvoltare a relaţiilor dintre China şi ţările din Europa Centrală şi de Est. În plus, chiar în ziua desfăşurării lucrărilor, a fost deschisă spre accesare linia de credit de 10 miliarde USD constituită de China pentru statele din Europa Centrală şi de Est în vederea susţinerii prioritare a proiectelor bilaterale de colaborare din domeniul infrastructurii, înaltei tehnologii şi economiei verzi.
Pentru anul în curs şi pentru cel viitor, China şi-a propus să organizeze un târg dedicat promovării produselor de turism din China şi din ţările Europei Centrale şi de Est, un forum privind cooperarea culturală China – Europa Centrală şi de Est, o primă ediţie a forumului tinerilor politicieni din China şi din ţările Europei Centrale şi de Est şi un dialog asupra politicilor educaţionale din China şi Europa Centrală şi de Est. China acordă o importanţă deosebită relaţiei cu statele Europei Centrale şi de Est şi doreşte ca pe baza respectului reciproc, egalităţii, cooperării sincere şi beneficiului comun să intensifice colaborarea cu ţările din acest spaţiu, în beneficiul popoarelor celor două părţi.

Adjunctul ministrului chinez de externe, Song Tao, care va conduce acest secretariat, declara recent că întărirea cooperării între China şi ţările din Europa Centrală şi de Est poate duce la o relaţie China – Europa mai extinsă şi mai echilibrată. Cum se vede relaţia China – UE de la Beijing şi care sunt paşii pe care îi are în vedere China pentru depăşirea dificultăţilor de ordin economic cu care se confruntă în prezent Europa?
Europa Centrală şi de Est este parte a Europei, iar cooperarea dintre China şi ţările din această regiune este o componentă importantă a relaţiilor dintre China şi Europa. Creşterea şi atingerea unui înalt nivel de colaborare între China şi Europa Centrală şi de Est este benefică sporirii calităţii şi ariei de desfăşurare a colaborărilor dintre cele două părţi şi ajută la găsirea unei soluţii în faţa provocărilor aduse de criza financiară mondială şi de criza din zona euro, precum şi la realizarea revigorării şi creşterii economice.
Întreaga lume se confruntă în prezent cu schimbări profunde şi complexe. În acest context, o corectă cunoaştere a Europei şi o bună dezvoltare a relaţiilor dintre China şi Europa au o mare însemnătate pentru promovarea păcii, dezvoltării şi cooperării pe plan mondial. Spaţiul european reuneşte un număr mare de ţări cu un înalt nivel de dezvoltare, fiind o forţă unică şi foarte importantă a lumii actuale. În ciuda efectelor provocate de criza din zona euro cu care s-a confruntat şi a perioadei dificile prin care trece în momentul de faţă, tendinţa de coeziune a bătrânului continent nu se va modifica. China consideră dintotdeauna că relaţia China – UE are o perspectivă strategică ce vizează termen lung, iar atunci când Europa a avut de înfruntat greutăţi, China nu a adoptat politica discreditării, ci i-a arătat încredere şi a făcut tot posibilul pentru a-i acorda ajutorul necesar, pe căile bilaterale şi multilaterale de care dispunea. Întotdeauna am considerat că o Europă prosperă, puternică şi unită corespunde curentului multipolarităţii şi poate aduce beneficii reale păcii şi dezvoltării întregii lumi. În timpul crizei financiare, China a susţinut deschis stabilitatea în zona euro şi a depus eforturi pentru ca statele Uniunii Europene să o depăşească şi să o învingă. Menţinerea şi dezvoltarea unei relaţii sănătoase, stabile şi pe termen lung între China şi Europa este o politică esenţială a diplomaţiei chineze, iar acest lucru nu se va modifica.

Care sunt domeniile spre care se orientează sau ar putea să se orienteze investitorii chinezi în ţările central şi est-europene şi în special în România, ţinând cont şi de specificitatea economiilor acestor ţări?
În ultima perioadă, relaţiile de cooperare dintre China şi Europa Centrală şi de Est au cunoscut o dezvoltare foarte rapidă. Dacă în anul 2001 valoarea schimburilor comerciale dintre China şi Europa Centrală şi de Est se cifra la doar 4,3 miliarde USD, în anul 2011 volumul export – import dintre China şi România a depăşit această cifră, iar volumul schimburilor comerciale dintre China şi Europa Centrală şi de Est s-a ridicat la aproape 53 miliarde USD, creşterea anuală depăşind 27%. În ciuda crizei financiare mondiale, comerţul bilateral a crescut şi, spre exemplu, importurile Chinei din Europa Centrală şi de Est au urcat în medie cu 30%. Investiţiile cunosc în ambele direcţii un ritm din ce în ce mai susţinut, sfera de activitate a firmelor chinezeşti care investesc în Europa Centrală şi de Est cuprinzând industria chimică şi mecanică, a aparatelor electro-casnice, telecomunicaţiile, maşinile, noile tehnologii, înregistrând în acelaşi timp o tendinţă de extindere spre agricultură, finanţe, ştiinţă şi tehnologie, contribuind din ce în ce mai mult la creşterea economică şi la creşterea ratei de încadrare profesională din zona unde activează. De asemenea, domeniul infrastructurii a început să se facă remarcat prin rezultatele sale. Aşadar, se poate observa o multiplicare a punctelor de interes comun pe agenda de cooperare bilaterală şi o voinţă politică puternică şi fără precedent.
Cu toate acestea însă, există încă un decalaj destul de mare între situaţia actuală a cooperării şi necesarul real al părţilor. Astfel, spre exemplu, suprafaţa totală a celor 16 ţări ale Europei este de aproximativ 1,3 milioane de km, având o populaţie de aproximativ 123 milioane de locuitori, iar valoarea totală a schimburilor comerciale întreprinse de acestea cu China este numai cât cea a Italiei; de asemenea, suma totală a investiţiilor făcute de China în cele 16 ţări este mai mică decât cea a investiţiilor realizate în Suedia, iar investiţiile celor 16 state în China sunt mai mici decât ale Austriei. În plus, modul în care se realizează cooperarea economică şi comercială între China, România şi alte state este omogen şi nediversificat, nefiind susţinut prin proiecte de anvergură. În aceste condiţii, înfiinţarea Secretariatului va contribui la creşterea nivelului de colaborare dintre China şi ţările Europei Centrale şi de Est, la extinderea nivelului la care se desfăşoară acestea, oferind noi propuneri de cooperare în zone cu puternic potenţial şi conducând relaţiile dintre China şi ţările Europei de Est pe o nouă treaptă.
Referitor la viitorul investiţiilor şi cooperărilor bilaterale, în primul rând evidenţiem principiul „realităţii concrete”. În ţările Europei Centrale şi de Est forţa de munca este în general de bună calitate, costul investiţiilor este mic comparativ cu cel din alte ţări europene, sistemul juridic este relativ bun, cererea pentru construcţia de drumuri, căi ferate, porturi sau centrale electrice este ridicată, iar firmele chinezeşti pot începe să ia în calcul aceste aspecte atunci când doresc să iniţieze proiecte de cooperare. În al doilea rând, trebuie extins domeniul de colaborare. Ţările Europei Centrale şi de Est beneficiază de o bună bază în agricultură, în industria mecanică, a energiei şi a prelucrării alimentelor, dispun de avantajele tehnologiei proprii şi de produse specifice, având forţa de a penetra piaţa din China şi de a iniţia cooperări cu firmele chinezeşti. În al treilea rând, sperăm că toate guvernele acestor ţări vor crea condiţii favorabile pentru realizarea colaborărilor bilaterale în domeniul comerţului şi al investiţiilor reciproce, că se vor opune protecţionismului şi vor oferi părţilor un cadru concurenţial echitabil.
România este una dintre cele mai importante destinaţii ale investitorilor chinezi în Europa Centrală şi de Est, firmele chineze fiind dornice să pătrundă pe piaţa românească, să investească şi să desfăşoare activităţi economice în această ţară, în industriile tradiţionale şi în domeniile de marcă precum oenologia, apicultura, metalurgia, chimia, energia solară şi eoliană, prelucrarea lemnului şi software-ul.

În spaţiul public românesc se anunţă viitoare investiţii chineze, care dintre acestea sunt mai aproape de a fi materializate?
Firmele chinezeşti sunt foarte interesate să investească în România, urmărind cu precădere domeniile agriculturii, telecomunicaţiilor, infrastructurii şi energiilor regenerabile, o serie de proiecte de colaborare fiind în faza negocierilor între părţi. De asemenea, mai multe delegaţii ale unor mari companii chinezeşti, printre care China Huadian Engineering CO., LTD., China Energy Conservation and Environmental Protection Group şi Shanghai Construction Group, s-au deplasat în România şi au purtat discuţii cu firmele interesate şi instituţiile de resort. China doreşte să întărească în continuare schimburile şi dialogurile cu România şi să promoveze cu succes proiectele de cooperare sino-române, pe baza principiului „guvernul are puterea de coordonare, piaţa are dinamismul, firmele au decizia”.

Despre Dan Tomozei

gazetar din România
Acest articol a fost publicat în China, Din presa românească, EU Centrală şi de Est, Interviuri. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.