Xu Lin, președinte Hanban, Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Xu Lin, Doctor Honoris Causa al Universitatii Lucian Blaga din SibiuUniversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a acordat, vineri, titlul de Doctor Honoric Causa Excelenței Sale Xu Lin, Ministru al Guvernului R.P. Chineze, Director General al Hanban, Director Executiv al Sediului Central al Institutelor Confucius. În cele ce urmează, prezint LAUDAȚIO citit în cadrul ceremoniei organizate la Sibiu.

Excelența Voastră,

Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului,
Stimați reprezentanți ai autorităților centrale si locale,
Stimați membri ai Senatului și intregii comunități academice,
Distinși invitați,
Doamnelor și domnilor,

Pledoarie pentru armonie

Evenimentul la care asistăm astăzi este un prilej de a celebra și onora personalitatea doamnei XU LIN prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, la propunerea Facultății de Litere și Arte. Orice încercare de a contura profilul moral, cultural și știintific al personalității, înnobilată astăzi cu cea mai înaltă distincție pe care o universitate o poate conferi în semn de recunoaștere oficială a meritelor sale, se dovedește un a fi un demers complex.
Margaret Mead, celebru antropolog al sec. al xx-lea, definea succesul prin evaluarea contributiei unui individ fata de semenii sai. ES dna XU LIN este o personalitate recunoscută la nivel internațional, cu contributii remarcabile in domeniul educational si in promovarea studiilor de sinologie la nivel mondial printr-o bună cunoaștere a limbii și culturii chineze, precum și un promotor activ al dezvoltării și creșterii prestigiului Institutului Confucius din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Astfel, putem spune că, în cazul Domniei Sale, succesul a transgresat granițele naționale devenind global, iar Doamna XU LIN, Director General al Hanban, a devenit un cetățean al întregii lumi, la fel cum „Institutele Confucius aparțin Chinei, dar și mai mult întregii lumi” citând-ul pe Președintele R.P. Chineze, dl. Xi Jinping, în recenta scrisoare de felicitare transmisă Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. De asemenea, în scrisoarea sa de felicitare, Premierul Li Keqiang a subliniat importanța schimburilor interculturale pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere între state și civilizații în contextul intensificării procesului de globalizare economică și diversitate culturală. Aceste două mesaje oficiale au fost prilejuite de aniversarea, în acest an, a 65 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice româno-chineze și proclamarea Republicii Populare Chineze, precum și un deceniu de la înființarea Institutelor Confucius în lume.
Doamnelor și domnilor,
Propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa se sprijină pe o solidă argumentație având la bază următoarele criterii, prevăzute în Regulamentul ULBS privind acordarea titlurilor onorifice și medaliilor:

Contribuții la dezvoltarea ULBS

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu acordă o atenție deosebită internaționalizării instituției pentru a putea deschide noi viziuni și oportunități academice care vor facilita astfel integrarea cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților în comunitatea academică mondială prin respectarea cu acuratețe și exigență a standardelor profesionale și știintifice internaționale. Din momentul lansării oficiale în 2007, Institutul Confucius de la ULBS – primul din Roâania la acea vreme – având ca partener Universitatea de Limbă si Cultură din Beijing, a parcurs o traiectorie constant ascendentă și a susținut permanent misiunea conturată de Hanban, beneficiind de sprijinul conducerii ULBS prin strategia de internaționalizare academică și planul de dezvoltare instituțională, și în aceeași măsură de sprijinul constant al HANBAN. Pe parcursul celor șapte ani de activitate, Institutul Confucius din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a inițiat, organizat și desfășurat cu succes o serie de acțiuni culturale menite să promoveze valorile tradiționale ale poporului chinez precum și o gamă variată de programe și cursuri pentru studiul limbii și culturii chineze, în conformitate cu cerințele locale ale comunității academice, societății civile și mediului de afaceri. Premisa Institutului Confucius este de a consolida puntea de legatură dintre România și China – printr-o largă și fundamentată conștientizare a tradiției milenare chineze dar și a modernității și miracolului chinez – mediată de o eficientă comunicare interculturală, într-o lume globală.
Institutul Confucius de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este activ implicat în viața comunității locale și regionale, prin filialele sale din Constanța și Deva, contribuind astfel semnificativ la creșterea vizibilității și conturarea unei identități distincte a Institutului Confucius de la Sibiu. În ceea ce privește acțiunile locale, la nivel educațional s-au înființat noi centre de predare: într-un număr de instituții de învățământ preuniversitar; Biblioteca Județeană ASTRA, etc; și s-a intensificat numărul acțiunilor culturale cu largă adresabilitate către comunitatea academică și societatea civilă. În context academic, remarcăm în mod deosebit înființarea programului de licență limba și literatura chineză – limba și literatura engleză, în cadrul Facultății de Litere și Arte, din anul 2010, asigurând astfel pregătirea și profesionalizarea resursei umane locale. Menționăm, de asemenea, o serie de parteneriate încheiate în anul 2013 cu instituții locale și naționale, în vederea reglementării, intensificării și extinderii activităților și vizibilității Institutului Confucius, atât în plan local cât și național. Institutul Confucius în viața Sibiului reprezintă un important reper, la nivel local, regional și national, din perspectiva multiplă: a devenit un pol de excelență în comunicare interculturală și cooperare internațională eficientă, schimburile culturale reprezintă astfel o punte de legatură într-o lume multipolară, vector de inovare și creativitate, precum și promovarea imaginii, pilon fundamental în diplomația publică. Toate acestea s-au realizat cu ajutorul suportului direct și personal

Activitatea științifică și managerială

Personalitatea doamnei XU LIN, Director General al Hanban, s-a impus la nivel național și global prin conturarea unei strategii pe termen mediu și lung a reformării științelor umaniste în China, dezvoltării studiilor de sinologie la nivel mondial printr-o amplă și fundamentată misiune de înființare și promovare a Institutelor Confucius – centre culturale care au la bază parteneriatul dintre o universitate din țara gazdă și o universitate din China. Rolul acestora este de a pregăti o noua generație de sinologi și de a forma o masă critică de specialiști care vor dobândi competențele comunicării interculturale într-o lume globală, supusă schimbărilor imprevizibile și în continuă interacțiune la toate nivelurile: social, cultural, educațional, economic, politic, ecologic. Contribuția substanțială a doamnei XU LIN la înființarea și dezvoltarea Institutelor Confucius ca o platformă unică de cooperare între state, reprezintă o strategie sănătoasă și sustenabilă în elaborarea politicilor de dezvoltare națională și internațională sau în cooperarea transfrontalieră. Cultura reprezintă atât nucleul unei societăți, oferind coerență și continuitate entităților antropogeografice, cât și un factor care potențează sfera de influență economică sau politică a unui stat. Așa cum spunea dna XU LIN într-unul din discursurile Domniei Sale, Institutele Confucius oferă și prilejul de a învăța de la alte culturi, în special cultura europeană, modalități mai eficiente de a promova cultura și civilizația chineză în lume.
Institutul Confucius este emblematic pentru cultura și civilizația chineză, purtând numele celui care a pus bazele unei doctrine morale, etice, filosofice și social-politice; așa cum Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu îl are ca patron spiritual pe Lucian Blaga – poet, filosof, dramaturg și diplomat, creator al unui sistem filosofic.
Doamnelor si domnilor,
Avem astăzi onoarea de a prezenta câteva repere importante ale parcursului profesional și academic al ES Doamna XU LIN: a obținut diploma de licență în chimie la Fudan University (1975) completându-și studiile cu un masterat în științe economice la Beijing Normal University (1992) la care se adaugă și dimensiunea internațională datorită calității de „visiting scholar” la International Institute for Educational Planning – Unesco Franța (1983-1984). Cariera profesională a cunoscut o tendință ascendentă, confirmând astfel abilitățile manageriale și competența științifică și meritele deosebite ale doamnei XU LIN, exemplificate de funcții de conducere în Ministerul Educației din China; Consilier pentru probleme de învățământ în cadrul Consulatului General al R.P. Chineze în Canada, la Vancouver; Ministru al Guvernului R.P.Chineze, Director General al Hanban.

Prestigiul profesional

Schimburile culturale – bazate pe o bună înțelegere a limbii, culturii și civilizației unui stat –reprezintă fundamentul unei cooperări de succes, în orice domeniu de activitate care transgresează granițele naționale. În acest context, menționăm inițiativa lansării programului „China Studies” – intens susținut și promovat de către dna XU LIN – creat în vederea facilitării și încurajării procesului de cunoaștere fundamentată a culturii și civilizatiei chineze, de către generația tânără din întreaga lume, prin intermediul a șase sub-programe din domeniul științelor socio-umane: i.e. program de doctorate în co-tutelă; program complet de doctorat la universități din China; bursa de studiu pe termen scurt „Understanding China”; vizita de documentare în China pentru tineri lideri din diverse domenii: politic, economic, financiar, juridic, educație, cultură, artă, mass media; alocații financiare în vederea organizării conferințelor internaționale sau pentru publicații în domeniul sinologiei.
Prestigiul profesional al doamnei XU LIN se bucură de recunoaștere națională și internațională, confirmată de numeroasele distincții acordate: (2013 – Premiul pentru Diseminarea Culturii Chineze în Lume; alte distincții acordate de către Ministerul Educației din China, Guvernul Regal din Cambodgia, Guvernul Republicii Franceze, alte instituții din Statele Unite ale Americii, etc.) precum și de o serie de titluri de Doctor Honoris Causa acordate de alte universități din lume (Bulgaria, Tailanda, SUA, Chile, România, Marea Britanie):

În încheiere aș dori să reamintesc auditoriului, întărind cuvintele lui Mo Yan, că armonia este simbolul și pilonul central al filosofiei și traditiei milenare chineze, atât în interiorul familiei, societății și civilizației cât și în plan extern, al relaționării Chinei cu întreaga lume. Armonia înseamnă și echilibru între minte-trup-suflet – exemplificat de medicina tradițională chineză, și este completată de respect: față de tradiție, părinți, superiori, concept evidențiat și în politica externă a Chinei care militează pentru soluționarea pașnică a crizelor locale sau regionale dar cu ecouri globale, prin diplomație și nu prin forță. Cu toții, europeni și asiatici, suntem sub cupola aceluiași cer divin și închinători în templul cerului în care ne aflăm cu toții.

Excelența Voastră, Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
Permiteți-mi să vă felicit pentru distincția obținută și vă dorim, în numele întregii comunități academice, să aveți sănătate, putere și energie să realizați tot ce v-ați propus. (Sursa: Biroul de presă al ULBS)

Despre Dan Tomozei

gazetar din România
Acest articol a fost publicat în China, De departe ... România, România, România - China și etichetat cu , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.