China și Rusia consideră SUA și NATO principale riscuri de securitate globală

Niciun stat nu ar trebui să își asigure securitatea în detrimentul securității altor state, să urmărească politici de confruntare, se arată în Declarația comună China-Rusia privind aprofundarea parteneriatului cuprinzător și cooperării strategice, la intrarea într-o nouă eră, semnată săptămâna trecută, la Beijing, de președinții Xi Jinping și Vladimir Putin.

Mai mult, cele două țări resping crearea de organizații închise și structuri de grupuri în regiunea Asia-Pacific, în special alianțe militare și coaliții îndreptate împotriva oricărei terțe părți, fiind subliniat impactul negativ la adresa păcii și stabilității regionale generat de Strategia „Indo-Pacific” promovată de SUA “sincronizată cu linia distructivă a NATO în regiunea Asia-Pacific”.

Nu în ultimul rând, China și Rusia exprimă îngrijorarea cu privire la consecințele la adresa stabilității strategice în regiunea Asia-Pacific produse de aplicarea proiectului AUCUS, derulat de SUA, Marea Britanie și Australia, respingând totodată încercările hegemonice ale SUA de a schimba echilibrul de putere în Asia de Nord-Est.

Pentru prima oară, China și Rusia adoptă un document comun în care este exprimată cu fermitate și se arată cu claritate în direcția SUA și NATO, ca principali factori de tensiune și destabilizare la nivel global. Mai mult, în Declarația comună, Statele Unite ale Americii sunt solicitate ferm să renunțe la comportamentul hegemonic, agresiv și provocator, la inițierea de grupuri de țări care să fie folosite în strategiile de extindere a arsenalelor militare și control economic.

Președinții Xi Jinping și Vladimir Putin după semnarea Declarație comune a Republicii Populare Chineze și Federației Ruse privind aprofundarea parteneriatului cuprinzător și cooperării strategice, la intrarea într-o nouă eră. Beijing, 16 Mai 2024

În documentul semnat de președinții Xi Jinping și Vladimir Putin, în timpul vizitei efectuate de liderul rus la Beijing, săptămâna trecută, se arată că relațiile moderne chino-ruse reprezintă o formă avansată de interacțiune interstatală, în comparație cu alianțele politico-militare din perioada Războiului Rece, relația bilaterală nevizând o terță parte sau confruntarea.

Pe acest fond, cele două țări afirmă hotărârea de a-și apăra drepturile și interesele legitime, de a rezista oricăror încercări de a se interfera în dezvoltarea relațiilor bilaterale, de a se interveni în afacerile interne ale celor două state, de a limita potențialul economic, tehnologic sau de politică externă ale Chinei și Rusiei.

În aceste condiții, Rusia reafirmă angajamentul față de principiul existenței unei singure China, recunoscând că Taiwanul este parte integrantă a Chinei, respingând independența Taiwanului sub orice formă, sprijinind ferm acțiunile părții chineze de a-și proteja suveranitatea, integritatea teritorială și eforturile de reunire a țării.

La rândul său, China afirmă că susține eforturile Rusiei de a asigura securitatea și stabilitatea, dezvoltarea și prosperitatea națională, suveranitatea și integritatea teritorială, opunându-se amestecului extern în afacerile interne ale Rusiei.

Potrivit documentului, China și Rusia se opun în comun statelor care acționează în logica hegemonismului și politicii de forță, care încearcă să submineze ordinea mondială general bazată pe dreptul internațional, căutând să o înlocuiască cu o ordine bazată pe propriile reguli. În acest sens, cele două țări vor susține în comun democratizarea relațiilor internaționale, pentru a consolida eforturile de a construi “o ordine mondială multipolară dreaptă și rațională”.

Mai mult, China și Rusia consideră că toate statele au dreptul, în conformitate cu condițiile naționale și pe baza voinței popoarelor, să își aleagă propriul model de dezvoltare, propriul sistem politic, economic și social. Este motivul pentru care în document se arată că China și Rusia “se opun interferenței în afacerile interne ale țărilor suverane, adoptării de sancțiuni unilaterale fără temei juridic internațional și neaprobate de Consiliul de Securitate al ONU, aplicării extrateritoriale a dreptului național și trasării de linii de divizare ideologice”. Aceasta în condițiile în care “se observă că neocolonialismul și hegemonismul contrazic complet tendințele vremii”.

China și Rusia vor continua să apere inviolabilitatea rezultatelor celui de-Al Doilea Război Mondial și a ordinii mondiale postbelice, “pentru a rezista încercărilor de a nega, denatura și falsifica istoria”, considerând “inadmisibile profanarea sau distrugerea memorialelor din Războiul Mondial anti-fascist” și condamnate cu fermitate “acțiunile de glorificare a nazismului, militarismului și încercările de a le reînvia”.

Urmărind consolidarea securității regionale și globale, autoritățile de la Beijing și Moscova vor aprofunda încrederea și cooperarea în domeniul militar, extinzând domeniul de aplicare al exercițiilor comune și instruirii de luptă, desfășurând patrule navale și aeriene comune, în mod regulat.

China și Rusia subliniază în Declarația comună ingerințele tot mai dese în afacerile statelor suverane prin utilizarea justiției multilaterale sau naționale, prin asistența acordată autorităților judiciare sau mecanismelor juridice multilaterale, exprimând “profunda îngrijorare cu privire la politizarea tot mai mare a justiției penale internaționale și încălcările conexe ale drepturilor omului și imunităților suverane”.

În conformitate cu principiul de bază al dreptului internațional privind egalitatea suverană a statelor, obligațiile internaționale referitoare la imunitățile statelor și la proprietatea acestora, inclusiv rezervele suverane, China și Rusia condamnă inițiativele de confiscare a fondurilor și bunurilor statelor, subliniind dreptul statelor vizate de a lua măsuri de răspuns în conformitate cu normele juridice internaționale.

Îngrijorări de securitate, confruntare nucleară și biologică

În Declarația comună China-Rusia, părțile au exprimat îngrijorarea cu privire la situația actuală în domeniul securității internaționale, caracterizată printr-o creștere a conflictelor la nivel regional și global, instabilitate generală și riscuri strategice crescute, ca urmare a agravării contradicțiilor între state, inclusiv între puterile nucleare.

Pe acest fond, sarcina prioritară vizează prevenirea confruntărilor militare directe între puterile nucleare, cu accent pe eliminarea cauzelor profunde ale contradicțiilor fundamentale în domeniul securității.

Rusia și China sprijină promovarea procesului de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) și utilizarea acestuia în scopuri politice care nu au legătură cu obiectul său.

Părțile reiterează îngrijorarea cu privire la încercările SUA de a asigura încălcarea echilibrului strategic, pentru a obține un avantaj militar decisiv. Acest lucru se datorează în primul rând activităților SUA de a crea un sistem global de apărare antirachetă și de a-și desfășura armamentul în diferite regiuni ale lumii și în spațiu, ceea ce se întâmplă în combinație cu creșterea potențialului armelor non-nucleare de înaltă precizie, pentru a asigura lovituri „dezarmante” și „decapitante”, simultan cu „misiuni nucleare comune” ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și „descurajarea nucleară extinsă”, cu participarea țărilor aliate.

Aici este vizată Australia, țară parte la Tratatul privind o zonă fără arme nucleare în Pacificul de Sud, dar și aplicarea unui program de cooperare în domeniul construcției de submarine nucleare între SUA, Marea Britanie și Australia, Washingtonul urmărind desfășurare de forțele nucleare intermediare (INF) cu rază medie și scurtă de acțiune în regiunile Asia-Pacific și Europa, inclusiv transferul de rachete către aliații SUA.

“Ultimul dintre acești factori nu poate decât să provoace”, se arată în Declarația comună China-Rusia, fiind subliniată preocuparea specială și profundă pe fondul acțiunilor SUA care au început să transfere complexe terestre capabile să lanseze INF în aceste regiuni, sub pretextul desfășurării de exerciții comune cu aliații, cu o orientare clară anti-rusă și anti-chineză.

China și Rusia “condamnă în termenii cei mai fermi acești pași extrem de destabilizatori, care reprezintă o amenințare directă la adresa securității Rusiei și Chinei, care intenționează să intensifice cooperarea și să consolideze coordonarea pentru a contracara cursul distructiv și ostil al Washingtonului către așa-numita dublă descurajare a țărilor noastre”, se arată în document.

Mai mult, părțile cer SUA să înceteze activitățile biologice militare desfășurate pe teritoriul lor național și dincolo de acesta și amenință securitatea altor state și regiuni relevante.

Părțile se opun încercărilor unor țări de a utiliza spațiul cosmic în scopul confruntării armate, respingând politicile de securitate și activitățile care vizează obținerea de superiorități militare, consolidarea și utilizarea oficială a ca „spațiu de război”.

Lupta împotriva terorismului și extremismului

China și Rusia vor aprofunda cooperarea în lupta împotriva terorismului internațional și extremismului, manifestând toleranță zero față de „cele trei forțe ale răului”, inclusiv împotriva „Mișcării Islamice din Turkestanul de Est”, consolidând cooperarea în lupta împotriva criminalității transnaționale organizate, corupției, traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursorii acestora.

În acest cadrul, documentul prezintă și problemele legate de inteligența artificială (AI), consolidând dialogul și cooperarea în domeniul dezvoltării, securității și reglementării inteligenței artificiale, China și Rusia fiind gata să contracareze diversele amenințări pe Internet, inclusiv cele legate de inteligența artificială.

Poziția comună privind situația din Ucraina

Apreciind poziția obiectivă și imparțială a Chinei cu privire la problema ucraineană, în Declarația comună Rusia împărtășește abordarea conform căreia conflictele ar trebui rezolvate pe baza Cartei ONU în totalitate. Mai mult, Rusia salută disponibilitatea Chinei de a juca un rol constructiv în problema unei soluționări politice și diplomatice a crizei ucrainene, fiind subliniată necesitatea de a opri orice măsuri care contribuie la prelungirea ostilităților și escaladarea conflictului, pentru a se preveni tranziția spre o fază necontrolată.

Pentru o soluționare durabilă a crizei ucrainene este necesar să fie eliminate cauzele principale, susținând principiul indivizibilității securității, luându-se în considerare interesele și preocupările legitime ale tuturor țărilor în domeniul securității.

Părțile sunt convinse că destinele locuitorilor din toate țările sunt interconectate, motiv pentru care niciun stat nu ar trebui să-și asigure securitatea în detrimentul securității altor state. În acest sens, în domeniul securității internaționale și regionale se observă că noile realități geopolitice evidențiază necesitatea formării unui sistem de securitate stabil în spațiul eurasiatic, în concordanță cu principiul securității egale și indivizibile.

China și Rusia resping politicile hegemonice
și de confruntare

Cu trimitere direct la SUA și NATO, în Declarația comună China și Rusia au lansat un apel țărilor și organizațiilor nu mai urmărească politici de confruntare, să nu se mai amestece în afacerile interne ale altor state, subminând arhitectura de securitate existentă, creând noi linii de divizare între țări, provocând tensiuni regionale și insuflând confruntarea de blocuri.

În aceste sens, China și Rusia resping crearea de asociații închise și structuri de bloc în regiunea Asia-Pacific, în special de alianțe militare și coaliții îndreptate împotriva oricărei terțe părți, fiind subliniat “impactul negativ asupra păcii și stabilității regionale a Strategiei Indo-Pacific a SUA, sincronizată cu linia distructivă a NATO în regiunea Asia-Pacific”.
Este motivul pentru care este exprimată îngrijorarea cu privire la consecințele la adresa stabilității strategice în regiunea Asia-Pacific oodată cu aplicarea proiectului AUCUS (SUA – Marea Britanie – Australia) în toate aspectele sale.

În egală măsură, potrivit documentului, China și Rusia se opun încercărilor hegemonice ale SUA de a schimba echilibrul de putere în Asia de Nord-Est prin construirea de forțe militare și crearea de blocuri și coaliții militare.

“Statele Unite continuă să gândească în termenii Războiului Rece și sunt ghidate de logica confruntării de blocuri, punând securitatea grupurilor mici deasupra securității și stabilității regionale, ceea ce creează o amenințare la adresa securității tuturor țărilor din regiune. Statele Unite ar trebui să renunțe la acest comportament”, se arată în Declarație.

Coreea de Nord, Orientul Mijlociu, Palestina,
Siria și Libia, Afganistan

Nu în cele din urmă, China și Rusia au adoptat o poziție comună în fața “acțiunilor de intimidare militară desfășurate de SUA și aliații săi provocând o confruntare suplimentară cu Coreea de Nord (RPDC) și escaladarea situației din peninsula Coreeană”.
Potrivit documentului, SUA ar trebui să dezamorseze tensiunile militare, să renunțe la șantaj, sancțiuni și presiuni, pentru a relua procesul de negociere cu participarea RPDC, luând în considerare toate preocupările de securitate.

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, China și Rusia se opun amestecului în afacerile interne ale țărilor din regiune, exprimând angajamentul față de o soluționare cuprinzătoare, justă și pe termen lung a problemei palestiniene pe temeiul juridic internațional al cărui element cheie este formula Două state, care prevede crearea unui stat Palestinian independent în cadrul granițelor din 1967 cu capitala în Ierusalimul de Est, coexistând în pace și securitate cu Israelul.

De asemenea, China și Rusia susțin suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială ale Siriei și Libiei, încurajând procesul de soluționare politică, condus și aplicat de locuitorii celor două țări.

În ceea ce privește situația de securitate în regiunea Golfului Persic, China și Rusia vor asista țările din regiune în consolidarea încrederii reciproce și punerea în aplicare a dezvoltării durabile.

China și Rusia sprijină formarea Afganistanului ca stat independent, neutru, unificat și pașnic, lipsit de terorism și droguri, coexistând în pace și armonie cu toate țările vecine.
Cele două țări, subliniază în Declarația comună că SUA și NATO, responsabile pentru ocupația de 20 de ani a Afganistanului, nu trebuie să încerce să desfășoare din nou infrastructură militară în această țară și în regiunea vecină, trebuind să asume responsabilitatea principală pentru dificultățile socio-economice afgane și sprijinul pentru reconstrucția post-conflict, odată cu deblocarea rezervelor naționale afgane înghețate.

CSI, Africa și America Latină

Recunoscând rolul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) și Comunității Statelor Independente (CSI) în asigurarea stabilității regionale, inclusiv în lupta împotriva terorismului internațional, a producției și traficului Ilicit de droguri, a criminalității organizate, China și Rusia subliniază potențialul dezvoltării unei cooperări bilaterale pentru a menține pacea și securitatea în Eurasia, pentru a contracara în comun provocările externe.

În egală măsură, China și Rusia vor continua să dezvolte cooperarea reciproc avantajoasă cu țările din regiunea Asiei Centrale și din Africa, sprijinind eforturile țărilor africane de a rezolva problemele folosind metode africane.

Mai mult, China și Rusia exprimă disponibilitatea de a consolida cooperarea strategică și eforturile comune în regiunea America Latină și zona Caraibilor (ALC), cu comunitatea statelor din Comunitatea Statelor Latino-americane și Caraibiene (CELAC), cu Piața Comună din America de Sud (MERCOSUR), Alianța Pacificului (TA), Comunitatea Andină (UA), Alianța Bolivariană pentru popoarele Americii (ALBA), sistemul de integrare din America Centrală (CAIS), comunitatea Caraibelor (CARICOM).

Ordine mondială multipolară, fără standarde duble

China și Rusia evidențiază în Declarația comună dorința de a contribui la formarea unei ordini mondiale multipolare mai juste și mai durabile, odată cu respectarea strictă a scopurilor și principiilor Cartei ONU, pentru a proteja multilateralismul autentic. Este un motiv pentru care se consideră necesară consolidarea coordonării ruso-chineze în abordarea evenimentelor cheie de pe agenda internațională.

De asemenea, cele două țări vor combate în comun politizarea agendei drepturilor omului, politica standardelor duble și utilizarea problemelor legate de drepturile omului ca instrument de interferență în afacerile interne ale statelor suverane.

China și Rusia condamnă “acțiunile cinice întreprinse în eludarea Consiliului de Securitate al ONU, încălcarea Cartei ONU și dreptului internațional, împiedicarea accesului la justiție, precum și măsurile contrare normelor OMC”.

Cooperarea economică bilaterală, 2030

Conform documentului semnat de președinții chinez și rus, cele două țări vor stabili domeniile cheie de schimburi economice bilaterale până în 2030, promovând cooperarea de înaltă calitate în toate domeniile.

China și Rusia vor urmări creșterea constantă a amplorii comerțului bilateral și optimizarea structurii acestuia, creșterea constantă a nivelului de cooperare în domeniul investițiilor, accelerarea dezvoltării și aprobarea în 2024 a noii versiuni a Planului de cooperare investițională ruso-chineză, dezvoltarea cooperării bazate pe piață în domeniul petrolului, gazelor naturale, gazelor naturale lichefiate (GNL), cărbunelui și electricității, aprofundarea parteneriatului în domeniul energiei atomice în scopuri pașnice, inclusiv în domenii precum fuziunea termonucleară, reactoarele cu neutroni rapizi și ciclul închis al combustibilului nuclear.

Pe de altă parte, China și Rusia vizează creșterea ponderii monedelor naționale în comerțul bilateral, în investiții, împrumuturi și alte tranzacții economice, dată cu îmbunătățirea infrastructurii financiare, dezvoltarea cooperării între serviciile de informații financiare și prevenirea în comun a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Cele două țări vor consolida parteneriatul pe termen lung în domeniul spațiului în cadrul proiectelor care susțin interesele comune, inclusiv în domeniul creării unei stații științifice Internaționale pe Lună, în domeniul cercetărilor lunare și spațiale, cooperării în utilizarea sistemelor de navigație prin satelit GLONASS și Beidou.

Alături de creșterea potențialului cooperărilor în sectorul agricol, se va urmări extinderea accesului reciproc al produselor agroindustriale pe piețele celor două țări, simultan cu aprofundarea cooperării în domeniul transporturilor, logisticii și punctelor de control la frontieră, prin formarea de coridoare de transport și logistică stabile, și dezvoltarea rutelor directe și de tranzit între Rusia și China.

Dezvoltarea rutelor comerciale

Dezvoltarea rutelor comerciale China-Rusia vizează și ruta Mării Nordului, pentru o cooperare reciproc avantajoasă în utilizarea Arcticii, asigurând conservarea sistemului ecologic al regiunii, această rută fiind un important coridor internațional de transport.

Apoi, China și Rusia vor dezvolta Insula Heixiazidao / Bolshoy Ussuriysky, a zonei Insulelor Tarabarov, iar împreună cu Coreea de Nord navigația pe cursul inferior al Râului Tumannaya.

Cooperările transfrontaliere vor fi susținute și cu Republica Mongolia în cadrul Programului pentru crearea coridorului Economic Rusia-Mongolia-China.

Cooperarea culturală și medicală

În condițiile în care 2024-2025 au fost declarați anii Culturii China-Rusia în toate domeniile, programele includ schimburi la nivel artelor spectacolului, muzeelor, bibliotecilor, conservării patrimoniului cultural, educație și industriilor creative, conservării, studiului, restaurării și utilizării siturilor istorice, religioase și memoriale, a monumentelor de patrimoniu istoric și cultural.

Totodată, cele două țări vor promova cooperări în domeniul asistenței medicale, în domenii precum medicina dezastrelor, bolile infecțioase, oncologia și medicina nucleară, oftalmologia, farmacologia, sănătatea femeilor și copiilor.

Extinderea BRICS, G20 și APEC

În condițiile în care Rusia deține, în 2024, președinția rotativă a asociației BRICS, cele două țări afirmă că sunt pregătite să promoveze integrarea noilor state membre în structura de interacțiune, urmând să elaboreze un model de țări partenere, consolidând rolului BRICS în afacerile mondiale, în modelarea agendei globale și la dezvoltarea dinamică a cooperării în formatul BRICS Plus.

Rusia și China afirmă coordonarea în cadrul G20 pentru reformarea în mod echitabil a sistemului de guvernanță globală, care vizează creșterea reprezentării statelor din Sudul Global în sistemul de guvernanță economică globală. Apoi, este salutată intrarea Uniunii Africane în G20, ca membru cu drepturi depline, fiind promovate eforturi în interesul piețelor emergente și al țărilor în curs de dezvoltare, dar și coordonarea avantajoasă în cadrul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), pentru aplicarea cuprinzătoare și echilibrată a Viziunii de dezvoltare APEC Putrajaya 2040.

Despre Dan Tomozei

gazetar din România
Acest articol a fost publicat în Analize - Comentarii, Asia, BRICS, China, EU Centrală şi de Est, Europa, Europa - Asia, Fâșia Gaza, Înţelege China, Multilateralism ... în doi, OCS, Problema Taiwan, Război în Gaza, Război în Ucraina, Rusia, Uniunea Europeană, Veşti din China. Salvează legătura permanentă.

Un răspuns la China și Rusia consideră SUA și NATO principale riscuri de securitate globală

  1. Dan Cristian Ionescu spune:

    Cind Rusia a intrat in Ucraina, presa noastra s-.a grabit sa ne anunte ca intreaga omenire condamna aceasta agresiune ilegala si neprovocata. Evident, o minciuna enorma. Intimplator, in seara precedenta scrisesem un articol (Chercher le juif) despre penetrarea inca de la mijlocul anilor 80 de catre sionistii americani a Ucrainei. Eram cit de cit in tema.
    Pe la jumatatea lui martie 2022 am facut o simulare. Pe de o parte, NATO (dar nu toti membrii!), Japonia, Coreea de sud, Australia si Noua Zeelanda sustineau Ucraina. Rusia era (atunci) sprjinita doar de Belarus. Dar statele BRICS (3,5 mlrd. locuitori, trei arsenale nucleare) acuza NATO de provocarea razboiului. Coreea de nord (arma nucleara) era de partea Rusiei. La fel si alta putere nucleara, Pakistan – dar aici, in mai putin de doua luni, CIA a declansat un fel de lovitura de stat si primul ministru Imran Khan a fost demis si arestat. Africa este de partea Rusiei, majoritatea tarilor arabe la fel, America de sud – in cea mai mare parte. Adaugam aliatii traditionali ai Rusiei, statele din OTSC (NATO-ul rusesc), Siria, Iran. Vietnam, Cuba. Cu totii sint satui de jandarmul mondial si de actuala ordine mondiala.
    Am vazut cu ochii mei filmul (sters intre timp) cu incendierea Casei sindicatelor din Odesa in ziua de 2 mai 2014 cind cca. 50 de rusofoni au fost arsi de vii (cei care incercau sa se salveze sarind pe geam erau impuscati – am vazut fetele atacatorilor, dar regimurile Porosenko si Zelenski nu au gasit nici un vinovat. Am gasit in presa franceza un raport al unui ofiter de informatii chinez despre centrele americane de producere a armelor biologice care impresurau Rusia (inclusiv in state ex-sovietice, Ucraina si Armenia), am citit despre ancheta personala facuta de profesorul universitar canadian de origine ucraineana Ivan Katchanovski despre lunetistii criminali platiti de ambasada SUA din Kiev pe timpul Maidanului. Am citit mult, dar la ce folos? In toamna lui 2022 cel mai important site in aceasta materie (Invictus sau Karensmithdotblog) a fost interzis si arhiva stearsa. Si tot atunci, eu am fost interzis in presa din Romania asa ca cel mai complet material nu am mai avut unde sa il public.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.