CHINA – Creditele sociale … ordine şi loialitate – ULTIMUL ZID (XI)

Începând din 2014 la nivel experimental şi din 2018 la nivel național, societatea chineză aplică o nouă formulă pentru menținerea ordinii sociale. Prin intermediul „creditelor sociale”(个人信用分/gèrén xìnyòng fēn, cu o traducere literală: scorul personal): sistemul de credit, un sistem de liste negre care vizează atât persoanele fizice, cât şi pe cele juridice, şi care nu îşi achită întocmai şi la timp datoriile către stat sau terți. Spre exemplu, în listele negre sunt incluse persoanele fizice şi juridice care nu au plătit taxele către stat, ratele la bancă, au utilizat în mod ilegal documente false sau date cu caracter personal. Cel mai puternic afectaţi de noul sistem de credite sociale sunt cei care au sau vizau o funcţie bugetară, aceştia având interdicţie să mai lucreze la stat. Apoi, în funcţie de gravitate, cei vizaţi vor avea interdicţie la călătoriile cu trenul sau avionul, ştiut fiind că în China achiziţia tichetelor de tren se face în baza unui document de identitate.

Responsabil pentru gândirea şi aplicarea proiectului creditelor sociale este Ministerul Resurselor Umane şi Securității Sociale, care, în argumentaţia proiectului legislativ, a arătat că 70% dintre companiile care activează în China aveau, la nivelul anului 2018, datorii la plata taxelor pentru angajaţi,fie că vorbim de pensii, asigurări medicale, asigurări de vătămare corporală în caz de accident de muncă, asigurări de şomaj, asigurări de maternitate şi fondul social de locuință. În aceste condiții, comportamentul necinstit, indiferent de calitatea persoanei, a fost reglementat, iar până la data de 26 octombrie 2018, potrivit Comisiei Naționale pentru Dezvoltare şi Reformă, în lista negativă a creditelor sociale au fost incluse 12 milioane de persoane care au şi fost sancționate.

Capitala Beijing, centru de testare pentru aplicarea noului sistem de credite sociale, va încheia procesul de reglementare în 2020, când va fi conturată imaginea completă a statutului de credit aferent unei persoane. Simultan cu lista negativă, va funcționa şi un sistem de recompensare, cei aflați în această situație urmând să aibă un acces mai uşor şi rapid la serviciile publice. Pentru aceasta, a fost gândită o instituție independentă care va avea rol de supraveghere şi monitorizare a situației creditelor sociale în 12 domenii, evaluarea fiind făcută, potrivit Comisiei Naționale pentru Dezvoltare şi Reformă, prin intermediul unui sistem computerizat conectat la rețelele de monitorizare cibernetice. Mai mult, periodic, Comisia Municipală pentru Dezvoltare şi Reformă din Beijing va face publică lista negativă cu persoanele fizice şi juridice, ca o formă suplimentară de penalizare a comportamentului intrat în conflict cu legea. Astfel, sistemul de credite care va acoperi toți rezidenții permanenți va accelera construirea unui oraş model „dominat de bună‐credință”, bazat pe „integritatea guvernamentală” şi care va construi un „guvern de bună‐credință” şi va consolida administrarea în domeniul investițiilor, achizițiilor publice, licitațiilor şi serviciilor sociale, totul pentru a construi o „societate transparentă şi onestă”.

Odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiilor financiare şi a finanțării pe internet, informațiile personale de credit sunt acum uşor de colectat şi de accesat. Rapoartele personale privind creditele sociale vor include informații personale detaliate,cum ar fi informații legate de cariera profesională, date despre membrii familiei, informații detaliate privind împrumuturile, rambursările, întârzierea plăților, cu un istoric care va acoperi o plajă de cinci ani.
Rapoartele personale de credit social vor cuprinde o diversitate de date şi vor înregistra o serie de comportamente. De exemplu, plățile pentru utilități, telecomunicații, datorii fiscale, hotărâri judecătoreşti vor apărea în rapoartele creditelor sociale, informațiile urmând să poată fi accesate de instituțiile financiare atunci când este solicitat un împrumut.

Iată şi o situație care poate să genereze rumoare. Creditul personal ar putea fi afectat la Beijing când călătorii sunt surprinşi că mânâncă sau consumă băuturi în timp ce folosesc mijloacele de transport din Beijing. Suficiente luări de poziție condamnă persoanele care consumă alimente pe mijloacele de transport, fiind reclamate mirosul şi resturile lăsate în urmă. Potrivit Comisiei Municipale de Transport din Beijing, pasagerii, cu excepția sugarilor şi a celor cu probleme medicale, nu au dreptul să mănânce sau să bea în rețeaua de metrou, iar cei care încalcă regula şi nu se opresc atunci când sunt avertizați vor fi coborâți la proxima stație, unde vor fi legitimați. În mod firesc, încălcarea este înregistrată în registrul de credite personale. Tot în categoria supusă sancțiunilor se regăseşte şi situația în care un pasager ocupă mai mult de un loc, distribuie materiale promoționale sau practică cerşetoria.

Din sistemul de credite nu lipsesc şoferii, fie că se află la volanul unei maşini personale sau de instituție. Astfel, creditul unui conducător auto va fi afectat dacă nu plăteşte taxă de parcare sau de drum. Comisia Municipală de Transport din Beijing a anunțat acoperirea întregului oraş până la finalul anului 2019. Monitorizarea şi taxarea prezenței unei maşini într-o anumită zonă se realizează prin sistemul video al oraşului, factura urmând să fie transmisă prin intermediul unei aplicații care permite şoferilor plata electronică sau la ghişeele administrative. Dacă şoferul nu plăteşte taxa în intervalul afişat de mesajul primit electronic, autoritatea de transport va transmite un avertisment, iar dacă perioada de neplată se prelungeşte dincolo de 30 de zile, posesorul maşinii va risca o amendă cuprinsă între 200 şi 1 000 yuani, aproximativ 20 şi 150 USD. Automat, sancțiunea este înregistrată în sistemul şi profilul creditului personal. Acest sistem va fi aplicat la nivelul întregii capitale Beijing până în 2020.

Sistemul şi impactul creditului personal au reprezentat o temă de amplă discuție în rândul membrilor Comitetului Național din cadrul celei de-a 13-a Conferințe Consultative Politice a Poporului chinez (CPPCC), care au subliniat necesitatea intensificării eforturilor de impunere a legii în zona economică şi industrială afectată de plagiat, evaziune fiscală şi plăți restante. Sunt vizate cu precădere industria gri semi legală şi cea online, care atrag anual sute de milioane de clienți prin ademenirea cu oportunități de afaceri. Țintele sunt căutate pe rețelele de socializare şi vânzare cum sunt Weibo, Taobao, JD sau WeChat, unde frecvent sunt realizate colecte ilegale de fonduri. Mai mult, potrivit criteriilor sociale chineze, crearea unei baze de fani poate avea „o influență publică negativă”, motiv pentru care acestea trebuie să se confrunte cu o „descurajare fermă”.

Rezultatele noului sistem de control social nu au întârziat să apară. La nivel național, numărul persoanelor ale căror drepturi au fost restricționate în perioada 2014-2018, ca urmare a înregistrărilor negative în sistemul creditelor sociale, a fost de 22,93 milioane. Acestea au fost respinse în momentul în care au solicitat achiziția de bilete de tren.

Sistemul creditelor sociale este extins începând cu primăvara anului 2019 şi la nivelul sistemului sanitar, comportamentul oamenilor fiind monitorizat în toate spitalele din Beijing prin tehnologia recunoaşterii faciale. Comisia municipală pentru sănătate a prezentat o listă de 30 de spitale care au colectat informații vizuale privind 2.100 de persoane care au fost sancționate de poliție pentru comportament inadecvat. Sistemele utilizate în cadrul spitalelor pot să identifice şi să alerteze automat autoritățile, iar odată intrate într-un spital persoanele aflate în lista negativă sunt monitorizate permanent. Automat, aceste persoane sunt restricționate la utilizarea trenurilor de mare viteză şi la accesarea de credite bancare.
Autoritățile capitalei Beijing au anunțat că în mod special sunt vizate persoanele care asigură intermedierea unor servicii în cadrul spitalelor, deşi acestea sunt oferite fie gratuit, fie contra cost. Se consideră că, odată eliminați intermediarii, aflați în relație directă cu angajații spitalelor, va fi redus şi nivelul corupției din sistemul medical. Simultan, toate spitalele din Beijing au dezvoltat şi lansat public aplicații pentru înregistra‐ rea şi programarea online a pacienților.

Deşi poate să pară curios pentru un occidental, sistemul de credite sociale are în vedere şi serviciile online asigurate de companiile care lucrează pe timp de noapte, pe platforme on-line, cum sunt videochat-urile sau livestreaming. Pentru acestea au fost stabilite criterii privind conținutul, supravegherea, verificarea platformei şi modul în care trebuie să se îmbrace persoanele care asigură serviciile. Spre exemplu, Asociația pentru Standardizare din Hubei şi Asociația Industriei Software din Wuhan au stabilit că persoanele nu trebuie să poarte îmbrăcăminte extrem de decoltată, mulată pe corp sau lenjerie intimă la vedere. De asemenea, dacă sunt raportate reclamații confirmate, se poate interveni legal şi bloca activitatea platformelor în 90 de secunde de la primirea reclamației, cu riscul închiderii temporare sau definitive. Potrivit Centrului de Informare al Rețelelor de Internet, în China erau înregistrați 425 de milioane de abonați la platformele de livestreaming, mai mult de jumătate dintre cei 802 milioane de utilizatori de internet.

Dezvoltat şi aplicat la nivel național, sistemul de credite sociale vizează acum toate aspectele vieții cotidiene, de la comportamentul financiar, cum ar fi întârzierea sau neplata facturilor, cheltuielile exagerate, comportamentul inadecvat în public sau privat, utilizarea serviciilor publice precum îmbarcarea fără bilet sau abonament pe tren sau mijloacele de transport locale. Toate aspectele conduc la sancțiuni şi înregistrarea în listele negre ale creditelor sociale, la fel cum un comportament bun şi un credit social adecvat pot asigura reduceri la facturile de utilități şi acces preferențial la serviciile publice. Sancțiunile şi beneficiile pot fi adaptate de autorități, în funcție de specificul şi nevoile locale.

Un capitol special acoperit de sistemul creditelor sociale din China priveşte organizațiile şi persoanele fizice implicate în acțiuni ilegale în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Comisia Națională de Dezvoltare şi Reformă din China a stabilit restricții şi interdicții asupra unei game largi de activități economice, informațiile fiind cumulate şi utilizate de autoritățile de la toate nivelurile în cadrul unui sistem național. Sunt urmărite şi sancționate acțiuni care pornesc de la prezentarea de documente false atunci când se solicită brevete, până la refuzul de a se spune sau executa sancțiunile în cazul încălcării brevetelor. Având în vedere că în acest domeniu se regăsesc cu precădere companii, principala sancțiune legală prevăzută este obținerea în condiții extrem de dificile de finanțări bancare.
Astfel, atunci când examinează cererile întreprinderilor pentru credite, oferte publice şi emiterea de obligațiuni, instituțiile financiare trebuie să analizeze comportamentul solicitantului potrivit creditului social. De asemenea, autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare sunt obligate să înregistreze situațiile de nerespectare a legii, aşa încât entitățile vizate vor fi excluse de la emiterea de obligațiuni corporative. Entitățile se vor confrunta, de asemenea, cu restricții asupra unei game largi de activități economice, cum ar fi participarea la achizițiile guvernamentale ca furnizori, înființarea sau accederea în poziții de rang înalt în instituțiile financiare sau obținerea de terenuri furnizate de guvern. În plus, autoritățile de supraveghere vor interzice acestor entități să producă sau să vândă mărfuri importate sau să exporte mărfuri, pentru o anumită perioadă de timp.

Aplicarea sistemului de credite sociale inclusiv în zona economică este prevăzută să fie integral operațională până la sfârşitul anului 2020, dată după care va fi făcută publică lista persoanelor fizice, juridice, a deținătorilor de companii şi întreprinderi, implicați în activitățile sancționate de lege.

* Din „China de azi” (Partea II), apărut în volumul „După 70 de ani – ULTIMUL ZID”, Dan Tomozei, Editura Corint, București 2020


REFERINȚE >>>

Fac parte din generaţia condusă tot mai mult de false şi străine valori – ULTIMUL ZID (I)
China rămâne ultima barieră în calea globalizării cultural‑identitare pe fond economic – ULTIMUL ZID (II)
Cum să înțelegi China – ULTIMUL ZID (III)
Dragonul și fenixul – ULTIMUL ZID (IV)


CHINA – Creditele sociale … ordine şi loialitate – ULTIMUL ZID (XI)

Despre Dan Tomozei

gazetar din România
Acest articol a fost publicat în Analize - Comentarii, Cărţile mele, China, Descoperind China, Din arhive, Înţelege China, Veşti din China. Salvează legătura permanentă.

Un răspuns la CHINA – Creditele sociale … ordine şi loialitate – ULTIMUL ZID (XI)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.